lnwshop logo

ประชาสัมพันธ์

จำง่ายกว่าเดิม @kmsfactory ชื่อร้านเลยครับ เพียงเติม @ ไว้ข้างหน้า แค่นี้ก็ Add Line มาคุยกับเราได้

คลิ๊กข้างล่างได้เลยครับ สนใจสอบถาม หรือสั่งซื้อ เชิญเลยครับ

stats.label.addfriend(MISSING TRANSLATION) 

ชมสินค้าทั้งหมดตามหมวดหมู่ได้ที่นี่ครับ

ตรวจสอบได้ตรงนี้ครับ

ตอนนี้มีบริการจัดส่งด้วย Kerry Express เป็นทางเลือกแล้วนะครับ ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท / กล่องเท่านั้น

โหมดสีเทา
เปิด ปิด

 

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงงานกมลศักดิ์อะไหล่นะครับ 

นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับรู้ข้อมูลสินค้าครับ

เวปไซด์หลัก
http://www.kmsfactory.com
เวปไซด์สำรองสั่งของ
1.http://kmsfactory.weloveshopping.com
2.http://www.oneclickmarket.com/shop/KMSfactory

ประกาศเพิ่มเติม

สินค้าทุกชิ้นยังไม่ได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับ โปรดรอคอนเฟิร์มค่าใช้จ่ายจริงก่อนนะครับ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดตามเรทไปรษณีย์ตามจริงนะครับ**

** กรณียอดรวมของสินค้าไม่เกิน 500 บาท และผู้ซื้อระบุให้จัดส่ง EMS คิดค่าบริการเพิ่ม 20 บาทครับ

แจ้งหมายเลขจัดส่ง

วันที่ชื่อหมายเลขพัสดุ

29 กย 60 วารุณี ดวงแก้ว ED 1778 9461 7 TH
27 กย 60 ศักดิ์นรินทร์ อินธิปัญญา SUKS 0005 0805 4
26 กย 60 วรวรรณพานิชย์  SUK2 0000 3203 9
23 กย 60 ศตพร โอ.โบล์แมน  RL 8792 0152 0 TH
23 กย 60 วันชัย สร้อยประไพ  RL 8792 0153 3 TH
22 กย 60 เทพฤทธิ์ เจ็งเจริญ  SUKS 0005 0338 6
21 กย 60 ราตรี ทมภักดี ED 1778 6041 0 TH
20 กย 60 ศุภิสรา อุระเพ็ญ RP 0942 5349 6 TH
20 กย 60 พินิจ ราชสำเภา RP 0942 5347 9 TH
12 กย 60 บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด  SUK2 0000 2237 8
12 กย 60 คงศักดิ์ อินนุพัฒน์  ED 1676 1821 2 TH
12 กย 60 สรรพสิทธิ์ ประกอบผล SUK2 0000 2237 6
11 กย 60 สุทธินันท์ มัฐผา SUKS 0004 9251 1 
08 กย 60 ธัญวัช วานิชานนท์ SUKS 0004 9059 2
08 กย 60 อภิราม พิริยนนทกุล  ED 1676 1305 6 TH
08 กย 60 วิศณุ เขาเขียว  PB 9402 3053 1 TH
06 กย 60 ศุภิสรา อุระเพ็ญ  RP 1020 4367 8 TH
06 กย 60 กุสุมา มงคลสืบสกุล  ED 1676 0110 1 TH
04 กย 60 สุนิศา ปู่โว ET 5895 7082 1 TH
04 กย 60 วัฒนา ดวงรัตน์ SUKS 0004 8596 8
04 กย 60 สมชาย แท่งทอง  PB 9539 9949 5 TH
04 กย 60 เกษราภรณ์ ผิวสงคราม  ET 5895 7083 5 TH
31 สค 60 อำนาจ หอตระกูล ET 5474 5560 4 TH
31 สค 60 วิสุทธิ์ พิมพิมล PB 9402 3763 1 TH
31 สค 60 บริษัท เอสวี แมกซิโอ จำกัด PB 9402 3764 5 TH
26 สค 60 บริษัท มอม เรสซิพี จำกัด  SUKS 0004 7848 8
26 สค 60 บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด SUK2 0000 1210 0 
26 สค 60 หจก ยูพีเอช อินเซนต์ (ประเทศไทย) SUKS 0004 7848 7
24 สค 60 ศิรินุช คุณานนท์ PB 9401 9346 2 TH
24 สค 60 ปาลิตา คุณมาศ  RP 0942 4489 1 TH
24 สค 60 ปรีดาวรรณ ใจใหญ่  RP 0942 4488 8 TH
22 สค 60 อัญชลี เกตุปั้น  ER 9031 9643 9 TH
21 สค 60 สุเมธ ฌายีเนตร  RP 0942 1122 7 TH
19 สค 60 จ.ส.อ. ธีรเทพ ศรีชัย ET 4969 7518 3 TH
18 สค 60 สุนทรี เตชะวิเศษ ED 1451 1606 3 TH
18 สค 60 สวัสดิ์ มุนีเวช  PD 0035 5256 9 TH
17 สค 60 บริษัท พรูเด็นเทรียล แอมพรี (ประเทศไทย) SUKS 0004 7070 8
17 สค 60 สุภาภรณ์ เลินไธสง  ED 1451 1353 5 TH
16 สค 60 บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด  SUKS 0004 7044 0
16 สค 60 วารุณี ดวงแก้ว (IDS)  ED 1105 2635 0 TH
16 สค 60 บริษัท โปรอินดัสเทรียล SUKS 0004 6989 2
14 สค 60 รังสรรค์ ฐามนกิจประสาท  SUKS 0004 6709 4
11 สค 60 พร้อมสิน อภิธนปุวัชร SUKS 0004 6656 4
10 สค 60 บริษัท เอสวี แมกซีโอ   PD 0673 2485 6 TH
09 สค 60 บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด  SUKS 0004 6567 2
09 สค 60 ปิยวรรณ โปธาคำ  SUKS 0004 6434 4
08 สค 60 ศราวุฒิ ทัพวิเศษ  RM 2235 9778 5 TH
07 สค 60 บริษัท บางกอกอาร์ทมีเดีย  RP 0866 8314 5 TH
07 สค 60 ทักษอร สันทบ  ED 1351 1630 2 TH
07 สค 60 ดินแก้วปั้น  SUKS 0004 6235 3
07 สค 60 บริษัท ทีพีเอ็น แพจเกจจิ้ง  ED 1351 1631 6 TH
29 กค 60 วรวรรณพานิชย์  SUKS 0004 5026 5
27 กค 60 เมธาวี ชุมนาค  RP 0795 4879 9 TH
24 กค 60 สมภพ สิงห์ท้วม  SUKS 0004 4273 5 
22 กค 60 กานดิศ นิ่มเจริญดี  PC 0034 8688 5 TH
22 กค 60 อุมาภรณ์ พำนัก  PC 0034 8681 1 TH
18 กค 60 พระสมเกียรติ ฉายแสง  SUKS 0004 3647 8
18 กค 60 วรวรรณพานิชย์  SUKS 0004 3555 1
15 กค 60 อัฑฒ์ บุญเจริญ RL 9520 6388 2 TH
14 กค 60 จิรวัฒน์ สุวัฒนา SUKS 0004 3075 8
13 กค 60 ทรงวุฒิ มหาเสนา ED 1105 4248 5 TH
13 กค 60 วาสนา สวรรค์พรเพ็ญ RP 0795 7625 6 TH
13 กค 60 ประวิทย์ บุญสนอง RP 0795 7626 0 TH
12 กค 60 อุฬาร ไพจิตรประภาภรณ์ SUKS 0004 2808 3
06 กค 60 ร.ต.ท. สมศักดิ์ เจิมจำรูญ ED 1004 6484 5 TH
05 กค 60 สังคม ตะสิงห์ SUKS 0004 1923 5
05 กค 60 อนิสรา ชอบชน SUKS 0004 1923 4
04 กค 60 จตุพร มุ่งดี SUKS 0004 1836 4
04 กค 60 ปาลี โต๊ะปลัด  RP 0795 0370 0 TH
04 กค 60 วลีพร วัฒนานนท์ RP 0795 0369 5 TH
04 กค 60 เต้ อนพร SUKS 0004 1735 8
03 กค 60 จินดา อินทร์แผลง RL 9598 2329 8 TH
03 กค 60 วิชัย เลอเลิศไทยานุภาพ  PC 0029 5146 8 TH
30 มิย 60 สิริกานต์ รัชชากร SUKS 0004 1186 4
27 มิย 60 วุฒิชัย ชูราช SUKS 0004 0792 4
26 มิย 60 ร้าน นะโมเดคคอร์ SUKS 0004 0544 9
26 มิย 60 จินดา อินทร์แผลง SUKS 0004 0544 8
21 มิย 60  อรอุมา ใจไข SUKS 0004 0088 4
17 มิย 60 ปาลี โต๊ะปลัด SUKS 0003 9530 5
17 มิย 60 จินดา อินทร์แผลง RL 9590 6065 8 TH
16 มิย 60 วิโรจน์ จันทร์แสนโรจน์ SUKS 0003 9401 5
13 มิย 60 อรอุมา ใจไข SUKS 0003 8940 2
09 มิย 60 จิราวรรณ บัวหลวงงาม ED 0553 8778 8 TH
08 มิย 60 สรรพสิทธิ์ ประกอบผล SUKS 0003 8340 2
07 มิย 60 ปาลี โต๊ะปลัด SUKS 0003 8297 2
07 มิย 60 ปิยะดา อรุณสิทธิ์ SUKS 0003 8221 1
07 มิย 60 ณัฐนรี พิทักษ์ภากร ED 0766 1260 9 TH
07 มิย 60 ปาลี โต๊ะปลัด SUKS 0003 8190 3
07 มิย 60 สรายุทธ มณีวงษ์ RP 0077 7375 5 TH
06 มิย 60 หจก ยูพีเอช อินเซนต์ SUKS 0003 8149 8
05 มิย 60 ฐิตารีย์ ฉายวิเชียร ED 0766 0107 5 TH
05 มิย 60 พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ ED 0766 0106 7 TH
05 มิย 60 วิยะดา กุลสำนัก ED 0766 0105 3 TH
02 มิย 60 ขวัญชัย เลิศหงิม ED 0659 5107 5 TH
02 มิย 60 ธนัท นภากันทรากร ED 0659 5106 7 TH
02 มิย 60 ทุติยา จันทร์ปลอด SUKS 0003 7585 9
02 มิย 60 บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด RP 0077 8224 0 TH
01 มิย 60 พรลดา ลีลาสุนทรวัฒนา SUKS 0003 7535 3
01 มิย 60 จิราวรรณ บัวหลวงงาม SUKS 0003 7460 9

stats.label.addfriend(MISSING TRANSLATION)

บทความล่าสุด

ทำไมข้อต่อ KMS ต้องเลือกใช้เหล็กเหนียวหล่อด้วย
ทำไมข้อต่อ KMS ต้องเลือกใช้เหล็กเหนียวหล่อด้วย
05 ก.พ. 2558
ทำไมข้อต่อของเราต้องใช้เหล็กเหนียวหล่อด้วย ทั้งๆที่มีวัสดุให้เลือกใช้ตั้งหลายอย่างแถมราคาก็ถูกกว่านี้ด้วย เราจะมาบอกข้อดีก่อนนะครับ เหล็กเหนียวหล่อก็เหมือนกับเหล็กเหนียวทั่วไปน่ะแหละครับ แต่เอามาขึ้นรูปด้วยการหล่อนั่นเอง โดยชื่อของมันก็ว่าเป็นเหล็กเห…

เว็บบอร์ดล่าสุด

 ข้อต่อเต็นท์ ,เต็นท์ , ตาไก่ , กระดุมสแน็ป , ข้อเสือ , เมจิกเทป , รอกดำ , ลูกบิด , เชือก

สินค้าขายดี

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

0896681161
facebook
LINE OFFICIAL KMS FACTORY

stats.label.addfriend(MISSING TRANSLATION)

หรือ SCAN QR CODE 

ID : @kmsfactory

ติดตามสินค้า

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม46,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด16,725 ครั้ง
เปิดร้าน24 มิ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท19 ต.ค. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKMS factory
KMS factory
ยินดีต้องรับสู่ โรงงานกมลศักดิ๋อะไหล่ครับ ที่นี่เราผลิตข้อต่อเต็นท์ จากเหล็กหล่อเหนี่ยวอย่างดี ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นานกว่า และยังจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่เต็นท์ อาทิเช่น ตาไก่ ราคายุติธรรมครับ
เบอร์โทร : 0896681161
อีเมล : factory_kms@yahoo.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top